Bon-cau-CS988PVT-TCF9575Z

Bồn cầu thông minh TOTO CS988PVT-TCF9575Z