Nhà vệ sinh

Bạn thường đọc gì trong nhà vệ sinh?

63% người đọc sách, tạp chí và báo khi ở trong nhà vệ sinh, 75% người sử dụng điện thoại…, theo một nghiên cứu gần đây của Mỹ.  Cuối cùng! Bạn nên mua thiết bị vệ sinh Viglacera Mua Vòi chậu nóng …